top of page

Årets finansuppsats 2023

För femtonde året i rad presenterar Söderberg & Partners Årets Finansuppsats.

Ta chansen och ansök om att få skriva din master- eller bacheloruppsats hos oss på Söderberg & Partners. Vi har valt ut ett antal teman som vi anser är både aktuella och givande. Vill du anta utmaningen?

Årets valbara teman är:

 • Korrelationen mellan tillgångsklasser över tid, och dess koppling till makrotrender

 • Momentumfaktorn – en faktor bland alla andra?

 • Kan integrering av ESG-data på makronivå ge avkastning i valuta- och ränteplaceringar?

 • Hur väl fungerar portföljens koldioxidavtryck som en uppskattning av portföljens bidrag till omställningen till ett fossilfritt samhälle?

 • Alternativa investeringar: Finns det en väg till ESG-integrering och gemensamma standarder?

 • Produkt rekommendation med hjälp av beslutsträd

 • Förutsäg kundbortfall

 • Öppet tema – fritt för dig som student att välja ämne relaterat till sparande och försäkringar!

Välj det ämne som du finner mest intressant och skriv ihop ett kort PM där du redogör för hur du skulle ta dig an frågeställningen. Skicka sedan ditt PM tillsammans med CV och betyg via vår annons. Vi går sedan igenom alla ansökningar och väljer ut tre studenter/uppsatspar som får chansen att skriva sin uppsats hos oss. Tre studenter/uppsatspar får således skriva en uppsats inom varsitt ämne och erhåller en ersättning på 15 000 kr. När uppsatserna är inlämnade utser vår jury en vinnande uppsats som belönas med ytterligare 30 000 kr.

Vad ska ansökan innehålla?

 • PM där du/ni beskriver metod och frågeställningar utifrån det valda temat/ämnet

 • En betygskopia

 • CV/Personligt brev

 • Kontaktuppgifter

I ert PM vill vi gärna få en så utförlig bild som möjligt av din metod och frågeställning, exempelvis:

 • Kort bakgrund

 • Frågeställning

 • Data som ska användas eller tas fram

 • Analysmetod

 • Exempel på litteratur

Metoden behöver inte vara komplett, men det förbättrar era chanser att bli utvald om vi ser att ni har kommit en bra bit på vägen i tankearbetet. Utifrån denna start diskuterar vi sedan om ni blir utvalda gärna vad vi kan tillföra eller justera för att få en så bra och relevant uppsats som möjligt.

Hur skickar jag in mitt bidrag?

Skicka in din ansökan till oss via denna länk.

När behöver jag skicka in mitt bidrag?

Deadline 31 december 2022. Urvalet sker löpande så skicka in ditt bidrag så fort som möjligt.

Kontaktperson

Matilda Andersson, matilda.andersson@soderbergpartners.se

13 visningar
bottom of page