top of page

Utskott

Sesam består förutom av en styrelse, även av sju utskott. Dessa är näringslivsutskottet, finansutskottet, marknadsföringsutskottet, utbildningsutskottet, informatikutskottet, studiesociala utskottet och Klubbmästeriet - utskottet för vår studentpub Bryggan.

Utskotten består av våra medlemmar och är oerhört viktiga för att Sesam ska fungera. Utskotten är de som möjliggör och genomför de olika aktiviteter Sesam ordnar för sina medlemmar. Detta är aktiviteter som innebär bland annat utbildningsbevakning, studiesociala aktiviteter så som sittningar och andra studiesociala evenemang samt kontakter med näringslivet.

 

Mer information om de olika utskotten hittar du nedan. 

Finans

Finansutskottets syfte är att främja intresset för den finansiella marknaden hos medlemmarna inom Sesam. Vi anordnar aktiviteter med fokus på den finansiella branschen. Aktiviteterna som står på schemat är bl.a föreläsningar, en finansresa, Börsbärs, podcasten Finansstudion och den traditionsenliga aktietävlingen Game of Stocks. Sesams Finansutskott har en egen Facebooksida där vi sköter all kommunikation utåt om vad som händer inom utskottet, glöm inte att gilla den och att följa oss på Instagram @sesamsfinansutskott

Är du intresserad av att engagera dig eller om du har någon fråga kan du alltid kontakta oss på finansutskottet@sesamit.se

  • Instagram - Vit Circle
  • Facebook - Vit Circle
  • Spotify
Finans.jpg
informatik.jpg
Informatik

Informatikutskottet består till största delen av informatiker och jobbar med att hitta på roliga aktiviteter med inriktning på IT, ofta tillsammans med företag. Här finns möjlighet att kontakta IT-företag angående aktiviteter och samarbete med Sesam, samt driva igenom idéer som gynnar informatikstudenterna, både tillsammans med företag och rent studiesociala aktiviteter. Ni träffar oss varje vecka på kodstugan och varje vår har vi en informatiksittning för alla sesams medlemmar! Informatikutskottet passar dig som är intresserad av IT samt vill öka intresset bland andra medlemmar. 

Är du intresserad av att gå med i informatikutskottet? Eller undrar du över något? Skicka ett mail till informatik@sesamit.se

  • Instagram - Vit Circle
  • Facebook - Vit Circle
Klubbmästeriet

Klubbmästeriet är vår studentpub Bryggans egen personalgrupp!

Klubbmästeriet består av klubbmästare, vice klubbmästare, ekonomiansvarig, marknadsföringsansvarig, inköpsansvarig dryck, inköpsansvarig mat, eventansvarig, köksmästare och personalansvarig. 

Förutom att vara ansvarig för sitt eget område jobbar man ungefär ett pass i månaden och hjälper till på andra ställen där det behövs. Som tack får man ta del av många härliga förmåner, delta på kickoff, tacksittning och såklart bli en del av att härligt gäng och se fram emot många roliga kvällar! 


Intresserad? Kontakta studiesocialtbryggan@sesamit.se 

  • Instagram - Vit Circle
Bryggan_edited.jpg
marknadsf.jpg
Marknadsföring

Marknadsföringsutskottet har som uppgift att få Sesam att synas både bland medlemmar men även externt, hos aktörer utanför universitetet. Utskottet arbetar aktivt med alla de övriga utskottens kommunikation för att på så sätt skapa en enhetlig profilering, detta görs genom text, foton och filmning, affischer och annat material. Medlemmarna i utskottet har sina egna ansvarsområden som motsvarar Sesams utskott, utöver det tillkommer tillverkning av introboken, foto och film på evenemang samt andra projekt som anordnas av Sesam. Detta utskottet passar dig som vill vara kreativ samt du som vill lära dig arbete i redigeringsprogram, fota och filma!

Är du intresserad av att gå med i utskottet eller har frågor, kontakta då marknad@sesamit.se

Näringsliv

Näringslivsutskottet arbetar med att upprätthålla kontakten med Sesams samarbetspartners. Vårt syfte är att minska klyftan mellan studenter och näringslivet. Är du med i näringsutskottet blir du oftast personlig kontaktperson till en av våra samarbetspartners. Du ansvarar för att genomföra aktiviteter tillsammans med företaget samt att marknadsföra företaget på campus. Vi genomför också flera projekt med de andra utskotten där det passar sig att företag deltar. Detta utskottet är perfekt för dig som vill få mer kontakter i näringslivet.

Är du intresserad av att vara med i näringslivsutskottet eller hjälpa till med något projekt? Hör då av dig till naringsliv@sesamit.se

Naringsliv2.jpg
studiesoc.jpg
Studiesocialt

I det studiesociala utskottet är huvuduppgiften att finnas till för att alla studenter även ska ha roligt utanför skoltid. När kurslitteraturen stängts för igen för dagen finns det studiesociala utskottet där. Målet med utskottet är att få en ökad interaktion mellan alla studenter på Handelshögskolan och även med studenter från andra sektioner. Detta gör vi genom att erbjuda aktiviteter som passar alla smaker. Därför får du som medlem i utskottet hjälpa till att anordna förfester, roliga sittningar och olika sportevenemang. 

Vill du utveckla dina färdigheter inom projektledning eller helt enkelt se till att studietiden för alla blir så bra som möjligt så är detta utskottet för dig! Hör av dig till studiesocial@sesamit.se

  • Instagram - Vit Circle
  • Facebook - Vit Circle
Utbildning

Utbildningsutskottet verkar för att garantera en bra kvalitet på våra utbildningar samt sprida kunskap gällande viktiga val inom ditt program. Vi fungerar som en länk mellan studenterna och Handelshögskolan/Örebro universitet och vi hjälper dig när du känner dig orättvist behandlad eller helt enkelt inte tycker kursen du läser håller måttet. 

 

Detta utskottet passar dig som vill ha en direkt påverkan på din utbildning! Hör av dig till utbildning@sesamit.se

  • Instagram - Vit Circle
utbildning.jpg
bottom of page